← Back

Eerbetoon voor mensen die hun lichaam aan de wetenschap hebben geschonken


Op begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam vond zaterdag 4 juni een herdenkingsbijeenkomst plaats ter nagedachtenis aan hen die hun lichaam ter beschikking stelden aan de afdeling anatomie en neurowetenschappen van VUmc. Nabestaanden, studenten en docenten verzamelden bij het monument – dat vorig jaar speciaal is opgericht – om eer te bewijzen aan deze bijzondere gift.

‘Wij willen graag iets teruggeven aan de familieleden van mensen die na hun overlijden ‘hun lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap’, aldus Jeroen Geurts, hoofd van de afdeling anatomie en neurowetenschappen VUmc. “Deze mensen leveren een enorme bijdrage aan medisch onderwijs en onderzoek, en daarmee aan de verbetering van de gezondheidszorg.”

Monument op De Nieuwe Ooster. Fotovermelding: Edwin Butter

Monument
Voor de tweede keer is een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd op De Nieuwe Ooster, begraafplaats en crematorium van de gemeente Amsterdam. Nabestaanden, studenten en medewerkers van VUmc legden bloemen bij het vorig jaar onthulde monument. Dit kunstwerk van Léon van Kuijk biedt een plek om stil te staan bij de mensen die deze bijzondere keuze maakten, bij de impact die dit kan hebben op hun nabestaanden en bij het belang voor de opleiding tot arts.

Bewondering
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst spraken medewerkers van de afdeling anatomie en neurowetenschappen VUmc en de directeur van De Nieuwe Ooster hun dank en bewondering uit voor de mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap. Studenten geneeskunde Hana Ngo en Lennaert Groen hielden een toespraak en Daan Haazen las een gedicht voor. De muziek werd verzorgd door medewerkers en studenten van VUmc.

Jaarlijkse herdenking
Voortaan zal jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst door VUmc en De Nieuwe Ooster georganiseerd voor nabestaanden, studenten en docenten betrokken bij het klinisch anatomisch onderwijs.

Het monument is natuurlijk ook op eigen gelegenheid te bezoeken.

Kijk voor meer informatie over De Nieuwe Ooster opwww.denieuweooster.nl.

bron: Persbericht VUmc