← Back

Eerste hoogleraar Filosofie van de Neurowetenschappen benoemd bij VUmc


Per 1 juni is Gerrit Glas, filosoof en psychiater, de eerste hoogleraar Filosofie van de Neurowetenschappen in Nederland. Met zijn benoeming aan de afdeling anatomie en neurowetenschappen van VUmc is ook een nieuwe opleiding een feit: aankomend studiejaar start de master filosofie van de neurowetenschappen aan VU/VUmc.

Prof.dr. Glas is verheugd met zijn nieuwe opdracht. ‘Een van de vragen waar ik mij op wil toeleggen luidt:  “wat is dat eigenlijk, translationeel onderzoek in de neuroscience?”. Er wordt vaak gezegd dat medisch-wetenschappelijk onderzoek vanuit het lab of de wetenschap snel bij de patiënt terecht moet komen. Maar wat houdt die vertaling naar de praktijk nu precies in?”

Ook Jeroen Geurts, hoofd van de afdeling anatomie en neurowetenschappen van VUmc en hoogleraar translationele neurowetenschappen, is enthousiast: ‘Met deze leerstoel is een van de in mijn oratie uitgesproken dromen uitgekomen. We hebben een geweldige pionierende rol. We zullen ons toeleggen op een aantal conceptuele en ethische vraagstukken rondom de neurowetenschappen. De moderne neurowetenschapper is óók filosoof, als hij zijn vak goed verstaat.’

De nieuwe opleiding waar het hoogleraarschap van Glas aan is gekoppeld, zal in september van start gaan. Prof.dr. Reinier Munk, opleidingsdirecteur bij de afdeling Filosofie aan de VU, licht toe dat de het masterprogramma filosofie van de neurowetenschappen twee jaar duurt en speciaal bedoeld is ter verdieping van de master neurosciences van VUmc. Gerrit Glas wil in het kader van zijn nieuwe leerstoel dan ook samen met deze studenten neuroscience vragen verkennen als: ‘Wanneer is iemand een neurowetenschapper en wat maakt hem of haar tot een goede wetenschapper?’

Meer informatie over de master filosofie van de neurowetenschappen is te verkrijgen bij dr. Leontien Diergaarde van de afdeling anatomie en neurowetenschappen van VUmc, email:  l.diergaarde@vumc.nl
Masterstudenten neuroscience VUmc kunnen zich inschrijven tot 15 juli 2016.

bron: Origineel